Voyager sẽ bắt đầu xử lý yêu cầu rút tiền mặt vào tuần tới

Nền tảng lending đang trong quá trình phá sản Voyager Digital sẽ hoàn trả lại tiền mặt cho khách hàng trong tuần tới.

Voyager sẽ bắt đầu xử lý yêu cầu rút tiền mặt vào tuần tới

Nền tảng cho vay tiền mã hóa Voyager Digital thông báo sẽ khôi phục quyền truy cập vào các khoản gửi bằng tiền mặt vào ngày 11/08, còn về crypto và stablecoin sẽ phải tiếp tục chờ phán quyết của tòa theo chương 11.