Loạt sản phẩm ứng dụng AI nổi bật tại AI4VN

Nhiều sản phẩm ứng dụng AI để nhận diện khuôn mặt, số hoá thông tin, tối ưu vận hành,... xuất hiện tại sự kiện AI4VN, diễn ra từ chiều 22/9.

akaCam trình diễn giải pháp sử dụng AI và thị giác máy tính để phân tích hành vi con người. Lấy bối cảnh là một nhà máy, hệ thống akaCam hỗ trợ nhận biết hành vi người dùng, phạm vi hoạt động,... từ đó giúp nhà máy có thể tối ưu được hoạt động.

akaCam trình diễn giải pháp sử dụng AI và thị giác máy tính để phân tích hành vi con người. Lấy bối cảnh là một nhà máy, hệ thống akaCam hỗ trợ nhận biết hành vi người dùng, phạm vi hoạt động,... từ đó giúp nhà máy có thể tối ưu được hoạt động.

Lưu Quý