Loạt ảnh đẹp nhất chụp bằng iPhone

Tác phẩm giành giải đặc biệt tại IPPAwards 2022 được chụp bằng iPhone 11.

Waking Up in Hotel Rooms của tác giả Ayaka Takine về nhất ở chủ đề ảnh Tĩnh vật. Ảnh chụp bằng iPhone XR.

Waking Up in Hotel Rooms của tác giả Ayaka Takine về nhất ở chủ đề ảnh Tĩnh vật. Ảnh chụp bằng iPhone XR.

Bảo Lâm