Fei Protocol và Saddle Finance trở thành nạn nhân mới nhất của các vụ hack DeFi

Hai vụ tấn công DeFi mới nhất trong ngày 30/04 vào pool Fuse trên Rari Capital của Fei Protocol và Saddle Finance đã gây thiệt hại tổng cộng gần 90 triệu USD.

Fei Protocol và Saddle Finance trở thành nạn nhân mới nhất của các vụ hack DeFi

Vào trưa ngày 30/04, đơn vị bảo mật Peckshield cho biết Saddle Finance, một giao thức AMM trên Ethereum, đã bị tấn công dẫn đến thiệt hại hơn 10 triệu USD.

Tháng 4 cũng ghi nhận hai vụ tấn công DeFi nghiêm trọng khác, gồm Beanstalk Farms (182 triệu USD) và Deus Finance (13,4 triệu USD).