Đề xuất thành lập Uniswap Foundation nhằm thúc đẩy sự phát triển của giao thức

Xuất hiện đề xuất thành lập Uniswap Foundation với ngân sách 74 triệu USD để trang trại chi phí hoạt động trong 3 năm đầu tiên. 

Đề xuất thành lập Uniswap Foundation nhằm thúc đẩy sự phát triển của giao thức

Theo tài liệu được công bố tối qua, hai thành viên cộng đồng đã kiến nghị thành lập Uniswap Foundation nhằm thúc đẩy sự phát triển của sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung này.