Compute North xin phá sản theo chương 11

Compute North, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khai thác Bitcoin, đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 11 lên một tòa án liên bang.

Compute North xin phá sản theo chương 11

Giữa bối cảnh ngành đào coin đang phải vật lộn với sự biến động của Bitcoin và chi phí điện năng leo thang, Compute North đã đệ trình hồ sơ lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ Quận phía Nam Texas.