BendDAO đề xuất lập quỹ đầu tư kho bạc 80 triệu USD

BendDAO đang tìm kiếm sự chấp thuận của cộng đồng để bán 1 tỷ token, từ đó lập thành một kho bạc phụ cho tổ chức.

BendDAO đề xuất lập quỹ đầu tư kho bạc 80 triệu USD

Vào chiều ngày 19/09, nền tảng cho vay NFT BendDAO đã đệ trình đề xuất lập quỹ đầu tư tài sản phi hoạt động trị giá 80 triệu USD.