Alchemy tích hợp với Astar mở rộng cơ sở hạ tầng Web3 trên Polkadot

Alchemy, nền tảng cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain nổi tiếng, công bố tích hợp với Astar để tăng cường phát triển trên Polkadot.

Alchemy tích hợp với Astar mở rộng cơ sở hạ tầng Web3 trên Polkadot. Nguồn ảnh: TheBlock

Theo thông báo trong tối nay, đơn vị phát triển Web3 Alchemy đã chính thức hỗ trợ Astar Network, dự án thứ 3 chiến thắng đấu giá parachain trên Polkadot. Động thái này sẽ cho phép các nhà phát triển xây dựng dự án của họ một cách dễ dàng trên Astar thông qua API của Alchemy.